saltar ao contido

Constitución e composición da Comisión permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos

A Comisión permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos, na sesión do 21 de marzo de 2013, adoptou os seguintes acordos:

-Constitución da Comisión

-Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Don Jaime Castiñeira Broz(P)
(Presidente)

Don José Santiago Freire Abeijón (P)
(Vicepresidente)

 
Don José Luis Méndez Romeu (S)
(Secretario)
 
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Javier Dorado Soto
Don Javier Jorge Guerra Fernández
Dona Marta Rodríguez Arias
Don José Francisco Santos Regueiro
Don Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Pablo García García
Dona Soledad Soneira Tajes
 
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
Don José Javier Ron Fernández
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona María Montserrat Prado Cores
 
Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2013
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina