saltar ao contido

Constitución da Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade

  • Constitución e composición da Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade.
A Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade, na súa sesión do 20 de xuño de 2013, adoptou os seguintes acordos:
 
-  (09/COCE-000003)
Constitución da Comisión

 
-  (09/CEEM-000026)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
 
- Dona Marta Rodríguez Arias (PPdeG)
(Presidenta)
 
- Dona María Carmen Acuña do Campo (PSdeG-PSOE)
(Vicepresidenta)

- Dona María Montserrat Prado Cores (BNG)
(Secretaria)
 
Vogais:

Grupo Parlamentario Popular de Galicia (PPdeG):
- Dona Berta Pérez Hernández

 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (PSdeG):
- Dona María Carmen Gallego Calvar

 
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
- Don Juan Manuel Fajardo Recouso
- Dona Eva Solla Fernández

 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
- Dona María do Carme Adán Villamarín
 
- Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2013

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina