saltar ao contido

A Comisión 4ª designou a Ponencia para a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular Valentín Paz-Andrade, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía

A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, na reunión do 4 de setembro de 2013, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
 
Designación da Ponencia
 
-  (09/PPLI-000004)
Mesa do Parlamento
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular Valentín Paz-Andrade, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía
BOPG n.º 7, do 30.11.2012
 
G.P Popular de Galicia
D. Agustín Baamonde Díaz (titular)
D. Román Rodríguez González (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Francisco Manuel Caamaño Domínguez (titular)
D. Ricardo Vicente Docasar Docasar (suplente)
 
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda
D. José Javier Ron Fernández
D. Ramón Vázquez Díaz
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez (suplente)

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina