saltar ao contido

O Parlamento de Galicia inicia a tramitación do proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para 2011

O documento foi entregado pola conselleira de Facenda á presidenta da Cámara a primeira hora da mañá; a Mesa do Parlamento admitiuno a trámite e coa audiencia da Xunta de Portavoces aprobou o calendario de tramitación
 
 
 

Santiago, 20 de outubro de 2010.- O Parlamento de Galicia iniciou hoxe a tramitación do Proxecto de Lei de Presupostos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2001, logo de que a conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lle fixese entrega do documento –un pen drive- á presidenta da Cámara, Pilar Rojo, nun acto celebrado esta mañá no despacho da Presidencia.
 
Posteriormente, a Mesa do Parlamento admitiu a trámite o Proxecto de Lei para, acto seguido, ser trasladado á Xunta de Portavoces, que, entre outros asuntos, tomou coñecemento do calendario de tramitación dos Orzamentos de 2011.
 
A tramitación deste proxecto de lei efectuarase de acordo co seguinte almanaque:
 
OUTUBRO 
 
20 (mércores) PRESENTACIÓN DOS ORZAMENTOS
  
20 (mércores) REUNIÓN MESA (11.00 hs.). Cualificación, admisión a trámite do Proxecto de lei e aprobación do calendario para a súa tramitación e fixación da orde do día da sesión do Pleno do  26  de outubro.
XUNTA DE PORTAVOCES (12.00 hs.). Asignación á comisión competente e audiencia en relación co calendario de tramitación e fixación da orde do día da sesión do Pleno do  26  de outubro.  
  
20 (mércores) PUBLICACIÓN NO BOPG 
  
21 (xoves, ás 10 hs.) REMATA PRAZO PARA SOLICITUDE COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
  
21 (xoves, ás 10 hs.) CALENDARIO DE COMPARECENCIAS A FIXAR POLA MESA DA COMISIÓN 3.ª
  
23 (sábado) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
 
25 (luns) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
TOMA DE COÑECEMENTO POLA MESA DO PARLAMENTO DO CALENDARIO DE COMPARECENCIAS
  
26 (martes) PLENO ORDINARIO
27 (mércores) PLENO ORDINARIO
  
28 (xoves) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
29 (venres) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
  
NOVEMBRO 
 
2 (martes) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
  
2 (martes) -MESA DO PARLAMENTO (10.30 hs.)
-XUNTA DE PORTAVOCES (12 hs.) para fixar a orde do día do Pleno ordinario do 9 de novembro.
  
3 (mércores) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
4 (xoves) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
5 (venres) COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
  
8 (luns, ás 18.30 hs.)
8 (luns) REMATE PRAZO EMENDAS Á TOTALIDADE
COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3.ª
  
9 (martes) PLENO ORDINARIO
10 (mércores) PLENO ORDINARIO
 
11 (xoves)
12 (venres)             COMPARECENCIAS NA COMISIÓN 3ª
CUALIFICACIÓN DAS EMENDAS Á TOTALIDADE POLA MESA DA COMISIÓN 3.ª
  
 15 (luns) PUBLICACIÓN EMENDAS Á TOTALIDADE NO BOPG
  
  
 16 (martes) -MESA DO PARLAMENTO (10.30 hs.)
-XUNTA DE PORTAVOCES (12 hs.) para fixar a orde do día do:
• Pleno do debate orzamentario de totalidade do 22 de novembro.
• Pleno ordinario do 23 de novembro.
17 (mércores, ás 18.30 hs.)
 
22 (luns) REMATE PRAZO EMENDAS PARCIAIS
CUALIFICACIÓN EMENDAS PARCIAIS POLA MESA DA COMISIÓN 3.ª
  
  
  
 22 (luns) DEBATE DE TOTALIDADE PLENO ORZAMENTARIO
  
 23 (martes)

23 (martes) CONVOCATORIA DA COMISIÓN 3.ª PARA A DESIGNACIÓN DA PONENCIA
PUBLICACIÓN EMENDAS PARCIAIS NO BOPG
  
23 (martes) PLENO ORDINARIO
24 (mércores) PLENO ORDINARIO
  
25 (xoves) REUNIÓN DA COMISIÓN 3ª E DESIGNACIÓN DE PONENCIA
  
26 (venres) INFORME DE PONENCIA
29 (luns) INFORME DE PONENCIA
  
30 (martes) PUBLICACIÓN DO INFORME DE PONENCIA
  
30 (martes) CONVOCATORIA DA COMISIÓN 3ª PARA A ELABORACIÓN DO DITAME
  
DECEMBRO 
3 (venres) DITAME DA COMISIÓN
7 (martes) DITAME DA COMISIÓN
  
7 (martes) -MESA DO PARLAMENTO (10.30 hs.)
-XUNTA DE PORTAVOCES (12 hs.) para fixar a orde do día do Pleno ordinario do 14 de decembro.
  
9 (xoves) DITAME DA COMISIÓN (Escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares)
  
13 (luns) PUBLICACIÓN DO DITAME DE COMISIÓN
  
13 (luns) -MESA DO PARLAMENTO (18.30 hs.)
-XUNTA DE PORTAVOCES (19.00 hs.) para fixar a orde do día do Pleno orzamentario do 20 de decembro e do Pleno ordinario do 21 de decembro.
  
14 (martes) PLENO ORDINARIO
15 (mércores) PLENO ORDINARIO
  
20 (luns) PLENO ORZAMENTARIO
21 (martes, pola mañán) PLENO ORZAMENTARIO
  
21 (martes, pola tarde) PLENO ORDINARIO
22 (mércores) PLENO ORDINARIO
Saúdos, Gabinete de Comunicación

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina