saltar ao contido

Designación de Ponencia Proxecto de lei de prevención de bebidas alcohólicas en menores de idade

Proxecto de lei

A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do día  4 de novembro de 2010, adoptou o seguinte acordo:
 
Designación de Ponencia
 
- 08/PL-0015(39688) Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade
BOPG núm. 263, do 30.06.2010 
 
G.P Popular de Galicia
Dª. María Ángeles Díaz Pardo (titular)
D. Miguel Angel Santalices Vieira (suplente) 
 
G.P. dos Socialistas de Galicia
D. Modesto Pose Mesura (titular)
Dª. María Carmen Acuña do Campo (suplente) 
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª. Ana Luisa Bouza Santiago (titular)
Dª. Ana Belen Pontón Mondelo (suplente)
 
Santiago de Compostela,  5 de novembro de 2010

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina