saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 18 de decembro de 2018 (Orzamentos)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar a súa sesión o próximo día 18 de decembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Debate e  votación  do  ditame,  emitido pola  Comisión 3.ª,  Economía, Facenda e  Orzamentos, sobre o  Proxecto de  lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019   (09/PL-000010 doc. núm. 39155)

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2018
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina