saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, na reunión celebrada o 18 de outubro de 2019

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 18 de outubro de 2019, adoptou o seguinte acordo:

Procedementos de elección, designación e proposta  nomeamento

Elección membros da Mesa

Elección de secretario/secretaria

- 56470 (10/CEEM-000048)

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Elección de Secretario/Secretaria da Mesa da Comisión

Dona María de los Ángeles Cuña Bóveda, do G.P. Grupo Común da Esquerda (GCE)

 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2019


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina