saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 17 de decembro de 2019 (Orzamentos)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 17 de decembro de 2019, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de decembro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
   Punto único: Debate e  votación do ditame,  emitido   pola  Comisión 3.ª,  Economía, Facenda e  Orzamentos,  sobre o Proxecto de lei de  orzamentos  xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020   (10/PL-000019 doc. núm. 57865)
Publicación do ditame da comisión, BOPG n.º 575, do 12.12.2019
 
 
Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2019
 
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina