saltar ao contido

Acordo da Comisión non permanente especial de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia, celebrada o 22 de abril de 2021

A Comisión non permanente especial de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia, na súa sesión do día 22 de abril de 2021, adoptou o seguinte acordo:
 
Composición, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
 
Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame da Comisión
(artigo 9 das normas de funcionamento)
 
- 1475 (11/SCNP-000003)
 
G.P. Popular de Galicia (P):
Don José Luis Ferro Iglesias (titular)
Don Ramón Carballo Páez (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Dona Patricia Otero Rodríguez (titular)
Dona Paloma Castro Rey (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don José Luis Bará Torres (titular)
Don Paulo Ríos Santomé (suplente)
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina