saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 2 de xuño de 2021

 A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na reunión do 2 de xuño de 2021, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa

Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 13722 (11/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia
BOPG n.º 121, do 07.04.2021
 
G.P. Popular de Galicia (P):
D. Ovidio Rodeiro Tato (titular)
D.ª Sandra Vázquez Domínguez (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D. Manuel Lourenzo Sobral (titular)
D.ª Mercedes Queixas Zas (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia(S):
D. ª Noa Susana Díaz Varela (titular)
D. Luis Manuel Álvarez Martínez (suplente)

Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores.
Elección
- 13617 (11/DCEA-000001)
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Solicitude ao Parlamento de Galicia do nomeamento dunha persoa para ocupar o posto no Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores
 
Dona Isabel Aguirre de Úrcola (P)

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina