saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 22 de febreiro de 2022


2.2 30452 (11/MOC-000083)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña

Sobre a política do Goberno galego respecto da execución dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 28362, publicada no BOPG núm. 265, do 27 de xaneiro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de febrero de 2022)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a establecer mecanismos de colaboración co Estado para poder executar os 70 millóns de euros non executados pola Xunta de Galicia para atender a Pemes, micropemes e persoas traballadoras autónomas”.
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina