saltar ao contido

Acordos da Comisión 3ª., Economía, Facenda e Orzamentos, celebrada o 22 de setembro de 2022

A  Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 22 de setembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento
 
Elección membros da Mesa
 
Elección de presidente

 
-  (11/CEEM-000035)
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Elección da presidencia da Comisión (art. 41 e 36 do Regulamento)
 
Presidenta: dona Rosana Pérez Fernández
 
Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2022

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina