saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 7 de outubro de 2022

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do día 7 de outubro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento
Consello Galego de Universidades. Elección
Elección de membros
 
- 35833 (11/ECGU-000002)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Solicitude do secretario xeral de Universidades para os efectos de proceder á elección dos membros que lle corresponde ao Parlamento de Galicia designar no Consello Galego de Universidades
 
Dona Begoña Barreiro Fernández (P)
Don Senén Barro Ameneiro (S)
Dona Irene Garrido Velenzuela (P)
Dona Montserrat Valcárcel Armesto (BNG)

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina