saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 9 de decembro de 2022

 

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 9 de decembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión​


Aprobación con modificacións

- 31249 (11/PNC-002801)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis

Sobre o apoio á tramitación e aprobación polo Congreso dos Deputados da Proposición de lei de bebés roubados no Estado español

BOPG n.º 286, do 02.03.2022

Sométese a votación separada por puntos. 

O Punto 1 resulta aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.​

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia acorda como resolución apoiar as demandas dos colectivos sociais e dos organismos internacionais para que se axilice e impulse a tramitación e aprobación polo Congreso dos Deputados da Proposición de lei de bebés roubados no Estado español".Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina