saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª., Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 17 de xaneiro de 2023

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 17 de xaneiro de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 46681 (11/PNC-004021)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central respecto dunha axuda directa para o sector da automoción

BOPG n.º 436, do 12.01.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia demandar do Goberno Central unha axuda directa equivalente ao peso da industria da automoción galega no conxunto de España, que en ningún caso sexa inferior ao 23,6% dos fondos destinados ao PERTE VEC que na actualidade se sitúa en 2.975 millóns de euros en subvencións e préstamos".​​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina