saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 8 de febreiro de 2023


        

                 

4.4    46730 (11/PNP-003903)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Amigo Díaz, María Encarnación e 14 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ante o Goberno central para prolongar o servizo activo do persoal médico de atención primaria

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 435, do 11.01.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España o impulso das modificacións legais oportunas para permitir que o novo réxime de xubilación activa mellorada para médicos de familia e pediatras de atención primaria poida aplicarse a estes profesionais ata os 72 anos de idade".

        

4.5    47099 (11/PNP-003936)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para solicitarlle ao presidente do Goberno o cesamento inmediato da secretaria de Estado de Igualdade

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 25.01.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“1. O Parlamento de Galicia amosa o seu rexeitamento á actitude e declaracións da Secretaria de Estado de Igualdade bromeando sobre as rebaixas de penas e a excarceración de agresores sexuais.

 

2. O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de España solicitándolle ao Presidente do Goberno o cese inmediato da Secretaria de Estado de Igualdade e da Ministra de Igualdade, Irene Montero, polas irresponsables e indignas declaracións efectuadas e pola súa obcecada inacción para protexer ás mulleres.

 

3.- O Parlamento de Galicia acorda manifestar o seu apoio á tramitación urxente da Proposición  de Lei de modificación da Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal no relativo aos delitos de agresións sexuais, promovida polo Grupo Parlamentario Popular -en decembro de 2022-, para que quen cometa delitos sexuais poida ter, canto antes, as mesmas penas que estaban en vigor ata setembro de 2022, e que se viron rebaixadas pola actual regulación".

        

 

 

 

 

 

 

 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina