saltar ao contido

Aldea de Trevinca

Autor Antonio Ramón Tenreiro Brochón
Data/Fecha 1958
Medidas 65x81 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Antonio Tenreiro Brochón (A Coruña, 1923-2006), dende a Escola de Artes e Oficios da Coruña, vai en 1942 a Madrid para facer Arquitectura, que estuda con Manuel Vázquez Molezún de compañeiro, e compaxina cos estudos de pintura. O ambiente da capital, e o contacto coa obra de Benjamín Palencia, danlle pulos para captar a paisaxe. Relacionarase coa segunda Escuela de Vallecas e o círculo de artistas da Librería e Galería Buchholz, como Lago Rivera, amigo seu. Xa na Coruña, fará a súa primeira exposición con José María Labra, outro amigo, en 1947, con paisaxes en pinceladas grosas, que traballa ás veces con espátula. Nos anos de 1954 e 1956 formará parte do proxecto da revista Atlántida con aqueles amigos, Lago e Labra, no que tamén están Lugrís e Mariano Tudela. Polo traballo como arquitecto, seguindo ao seu pai, que deseñou o Banco Pastor, no seu día o rañaceos máis alto de España, regresa á Coruña, época de tristura e escuridade no persoal, que plasmará nas súas pinturas. Son esas atmosferas súas nas que as cores se tornan máis e máis frías, e as composicións sobrias, as características da súa época negra, cores terrosas con formas angulosas e luz escasa. Desta época, posiblemente a mellor do artista, até comezos dos anos sesenta, é a obra que está na colección do Parlamento, Aldea de Trevinca, óleo sobre lenzo asinado e datado con orixinalidade na parte inferior esquerda, 'a.Tenreíro 458'.[1] Baixo o ceo negro e azul, os montes dun azul que semella ceo, as leiras redondas e as casas nos primeiros planos, manchas brancas e azuis, e entre medias destes e aqueles volumes, montes con árbores sen follas e unha máxica cor laranxa... Co paso dos anos, nos oitenta, recuperará a ledicia por vivir, e as obras fanse intimistas, transformándose as súas cores cos veráns na casa familiar da Magdalena, a carón do Eume.


[1] Sic. A inicial do nome en minúscula, o apelido con til, e todo subliñado.

Antonio Tenreiro Brochón (A Coruña, 1923-2006), desde la Escuela de Artes y Oficios de A Coruña, va en 1942 a Madrid para hacer Arquitectura, que estudia con Manuel Vázquez Molezún de compañero, y compagina con los estudios de pintura. El ambiente de la capital, y el contacto con la obra de Benjamín Palencia, le dan impulso para captar el paisaje. Se relacionaré con la segunda Escuela de Vallecas y el círculo de artistas de la Librería y Galería Buchholz, como Lago Rivera, amigo suyo. Ya en A Coruña, hará su primera exposición con José María Labra, otro amigo, en 1947, con paisajes en pinceladas gruesas, que trabaja a veces con espátula.En los años de 1954 y 1956 formará parte del proyecto de la revista Atlántida con aquellos amigos, Lago y Labra, en el que también están Lugrís y Mariano Tudela. Por el trabajo como arquitecto, siguiendo a su padre, que diseñó el Banco Pastor, en su día el rascacielos más alto de España, regresa a A Coruña, época de tristeza y oscuridad em el persoal, que plasmará en sus pinturas. Son esas atmósferas suyas en las que los colores se tornan más y más fríos, y las composiciones sobrias, las características de su época negra, colores terrosos con formas angulosas y luz escasa. De esta época, posiblemente la mejor del artista, hasta principios de los años sesenta, es la obra que está en la colección del Parlamento, Aldea de Trevinca, óleo sobre lienzo firmado y datado con originalidad en la parte inferior izquierda, 'a.Tenreíro 458'.[1] Bajo el cielo negro y azul, los montes de un azul que parece el cielo, los terrenos de labranza redondos y las casas en los primeros planos, manchas blancas y azules, y entre medias de estos y aquellos volúmenes, montes con árboles sin hojas y un mágico color naranja... Con el paso de los años, en los ochenta, recuperará la alegría por vivir, y las obras se hacen intimistas, transformándose sus colores con los veranos en la casa familiar de la Magdalena, cerca del Eume.


[1] Sic. La inicial del nombre en minúscula, el apellido con tilde, y todo subrayado .

saltar ao pe de páxina