saltar ao contido

Bodegón de flores

Autor José Mª Isidro Frau y Ruíz "José Frau"
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 113x110 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O vigués de nacemento José María Isidro Frau y Ruiz (1898) viviu en Galicia nada máis que os primeiros anos da súa vida, pois a súa familia, por mor do traballo paterno, que era do Corpo de Carabineiros, móvese por distintas cidades de España. O artista vivirá en América, en México e Buenos Aires, nos anos corenta e cincuenta, para pasar a vivir a Guadalajara mediada a década dos anos sesenta. Morre en Madrid en 1976, onde viviu na derradeira década vital. Formouse de artista na Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, e a súa primeira exposición foi en Barcelona en 1918. No Concurso Nacional de 1924 acada a terceira medalla; no de 1932 obtén outra de segunda clase. Despois de vivir un tempo en Pittsburg, EE.UU., volve, e cando se presenta en 1943 outorgaranlle a primeira medalla por unha paisaxe, con polémica, premio compartido con Benjamín Palencia.

Esta traxectoria fálanos da súa calidade, que se amosa na obra que ten o Parlamento na súa colección de arte, un Bodegón de flores, óleo sobre lenzo, sen data. Dende a súa pincelada rápida, aplicada con densidade, técnica afín ao postimpresionismo pictórico, preséntanos un tema intimista, evocador dun mundo doutrora, de pazo rural, viaxes, sol e auga, dende o sombreiro e a gran cuncha mariña, buguina dos mares cálidos, que conforman unha composición con claves simbólicas, nas que non falta a alusión á música, que poderá estar relacionada coa pequena e central escena baixo unha cristalina cuberta curva cun neno pastor e animais, e aínda hai outra, máis secundaria, nunha botella nun segundo plano. Detrás hai un gran bouquet de flores de xardín ao que se achegan bolboretas. Mais son a parella de pegas, nunha obra de detalles, as que se presentan como portadoras de significado, levando unha delas no pico un anel. Unha obra de contido, de encargo ou familiar, dun artista que levou, seica, segundo se ten escrito, a nosa terra no corazón. A sinatura está á dereita, na parte inferior, en cursiva: 'José Frau'. A luz que entra pola dereita e cae en diagonal resalta as calidades desta elaborada composición na que destaca a disposición ondulada da mantilla branca calada.

El vigués de nacimiento José María Isidro Frau y Ruiz (1898) vivió en Galicia nada más que los primeros años de su vida, pues su familia, debido al trabajo paterno que era del Cuerpo de Carabineros, se mueve por distintas ciudades de España. El artista vivirá en América, en México y Buenos Aires, en los años cuarenta y cincuenta, para pasar a vivir en Guadalajara mediada la década de los años sesenta. Muere en Madrid en 1976, donde vivió su última década vital. Se formó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y su primera exposición fue en Barcelona en 1918. En el Concurso Nacional de 1924 alcanza la tercera medalla; en el de 1932 obtiene otra de segunda clase. Después de vivir un tiempo en Pittsburg, EE. UU., vuelve, y cuando se presenta en 1943 le otorgarán la primera medalla por un paisaje, con polémica, premio compartidocon Benjamín Palencia.

Esta trayectoria nos habla de su calidad, que se muestra en la obra que tiene el Parlamento en su colección de arte, un Bodegón de flores, óleo sobre lienzo, sin fecha. Desde su pincelada rápida, aplicada con densidad, técnica afín al postimpresionismo pictórico, nos presenta un tema intimista, evocador de un mundo de otro tiempo, de pazo rural, viajes, sol y agua, desde el sombrero y la gran concha marina, caracola de los mares cálidos, que conforman una composición con claves simbólicas, en la que no falta la alusión a la música, que podrá estar relacionada con la pequeña y central escena bajo una cristalina cubierta curva con un niño pastor y animales, y aún hay otra, más secundaria, en una botella en un segundo plano. Detrás hay un gran bouquet de flores de jardín al que se acercan mariposas. Pero son la pareja de urracas, en una obra de detalles, las que se presentan cómo portadoras de significado, llevando una de ellas en el pico una sortija. Una obra de contenido, de encargo o familiar, de un artista que llevó, acaso, según se tiene escrito, nuestra tierra en el corazón. La firma está a la derecha, en la parte inferior, en cursiva: 'José Frau'. La luz que entra por la derecha y cae en diagonal resalta las calidades de esta elaborada composición en la que destaca la disposición ondulada de la mantilla blanca calada.

saltar ao pe de páxina