Asistencias da actual lexislatura de Jaime Castiñeira Broz

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Outubro de 2018
Mércores
03
10:33

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Novembro de 2016
Mércores
02
11:55
Decembro de 2016
Xoves
01
10:35
Xaneiro de 2017
Martes
17
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
10:30
Mércores
15
10:30
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
10:30
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Martes
02
10:35
Martes
16
16:00
Xuño de 2017
Xoves
01
10:30
Mércores
14
10:35
Xullo de 2017
Xoves
13
10:35
Setembro de 2017
Xoves
07
10:35
Mércores
20
10:30
Outubro de 2017
Martes
03
16:00
Xoves
19
10:31
Novembro de 2017
Venres
17
10:38
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:30
Febreiro de 2018
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Xoves
22
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
10:35
Xoves
19
10:35
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Martes
26
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:35
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:35
Outubro de 2018
Martes
16
10:30
Martes
30
10:30
Novembro de 2018
Martes
13
10:35

Mesa da Comisión 2ª, Ord. Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e S.

Novembro de 2016
Mércores
23
17:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:15
Mércores
25
10:30
Febreiro de 2017
Mércores
08
12:30
Mércores
22
12:00
Marzo de 2017
Martes
28
11:00
Abril de 2017
Xoves
06
11:30
Mércores
26
10:45
Maio de 2017
Mércores
10
11:30
Mércores
24
12:00
Xuño de 2017
Mércores
07
11:00
Xullo de 2017
Mércores
05
11:00
Agosto de 2017
Martes
29
11:45
Setembro de 2017
Luns
11
10:15
Mércores
27
13:45
Outubro de 2017
Venres
06
17:15
Novembro de 2017
Luns
13
11:30
Mércores
22
12:30
Decembro de 2017
Martes
05
11:30
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:30
Mércores
24
13:30
Febreiro de 2018
Mércores
07
12:00
Marzo de 2018
Mércores
14
11:00
Venres
23
12:00
Abril de 2018
Mércores
11
11:00
Mércores
25
10:45
Maio de 2018
Martes
22
12:00
Xuño de 2018
Mércores
20
12:00
Martes
26
12:30
Setembro de 2018
Xoves
06
11:00
Luns
17
11:00
Outubro de 2018
Luns
08
11:00
Martes
23
18:15
Novembro de 2018
Martes
06
13:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Venres
09
16:30
Luns
19
12:50
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Outubro de 2017
Xoves
26
18:30
Luns
30
12:40
Novembro de 2017
Xoves
02
12:45
Xoves
02
16:30
Decembro de 2017
Luns
11
10:00
Outubro de 2018
Venres
26
10:05
Venres
26
12:30
Novembro de 2018
Luns
05
16:00
Luns
05
18:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xullo de 2017
Mércores
05
10:35
Xuño de 2018
Mércores
27
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Novembro de 2016
Mércores
02
11:20
Febreiro de 2017
Xoves
23
16:00
Marzo de 2017
Martes
14
16:00
Abril de 2017
Xoves
27
16:06
Maio de 2017
Mércores
31
10:35
Xuño de 2017
Mércores
28
10:35
Setembro de 2017
Xoves
21
10:30
Febreiro de 2018
Martes
27
16:00
Marzo de 2018
Mércores
14
10:30

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

Decembro de 2016
Venres
16
12:00
Febreiro de 2017
Luns
20
10:00

Presidentes de Comisións

Novembro de 2016
Mércores
23
16:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:00
Mércores
25
09:45
Febreiro de 2017
Martes
21
16:15
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Maio de 2017
Mércores
24
09:45
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Mércores
24
09:45
Marzo de 2018
Mércores
21
09:45
Abril de 2018
Mércores
25
09:45
Agosto de 2018
Xoves
30
11:30
Setembro de 2018
Mércores
26
09:45
Outubro de 2018
Mércores
24
09:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Setembro de 2017
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Mércores
25
10:30
Decembro de 2017
Xoves
28
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
28
16:05
Marzo de 2018
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Venres
27
10:30
Maio de 2018
Xoves
31
16:00
Xuño de 2018
Venres
22
10:35
Xullo de 2018
Venres
13
10:30
Setembro de 2018
Venres
28
10:35
Outubro de 2018
Mércores
31
10:30

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Marzo de 2018
Xoves
15
10:35

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30
Outubro de 2018
Mércores
17
16:00
Mércores
31
13:35