Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Asistencias da actual lexislatura de Marta Rodríguez Arias

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Setembro de 2017
Venres
08
10:35

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Xuño de 2017
Mércores
14
10:35

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Xoves
15
16:35
Xaneiro de 2017
Venres
27
17:10
Outubro de 2017
Venres
27
16:30
Luns
30
16:35
Martes
31
12:35
Novembro de 2017
Luns
06
16:05
Luns
06
18:00
Decembro de 2017
Luns
11
16:00
Luns
11
17:30
Martes
12
11:30

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Decembro de 2016
Xoves
01
16:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Novembro de 2016
Mércores
02
12:40
Decembro de 2016
Xoves
22
10:35
Xaneiro de 2017
Martes
17
10:35
Martes
31
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
10:35
Xoves
16
10:35
Xoves
23
10:35
Marzo de 2017
Xoves
09
16:00
Mércores
29
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:35
Xoves
20
16:00
Xoves
27
16:05
Maio de 2017
Xoves
04
16:00
Xoves
11
16:00
Xoves
18
16:00
Xuño de 2017
Xoves
08
16:00
Xoves
29
16:05
Xullo de 2017
Venres
14
10:30
Setembro de 2017
Mércores
20
10:35
Xoves
28
16:00
Outubro de 2017
Mércores
11
10:35
Novembro de 2017
Xoves
09
16:00
Mércores
15
10:30
Decembro de 2017
Mércores
13
10:30
Xaneiro de 2018
Mércores
17
10:30
Mércores
31
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Outubro de 2017
Venres
20
10:30

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Novembro de 2016
Mércores
02
13:15
Decembro de 2016
Xoves
29
10:35
Xaneiro de 2017
Venres
20
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
02
16:00
Martes
14
10:35
Marzo de 2017
Xoves
23
10:35
Abril de 2017
Mércores
12
10:35
Venres
28
10:30
Maio de 2017
Xoves
11
10:40
Xuño de 2017
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30
Xullo de 2017
Martes
04
10:30
Setembro de 2017
Venres
15
10:30
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Martes
10
10:30
Martes
24
10:30
Novembro de 2017
Xoves
09
10:35
Xoves
23
10:30
Decembro de 2017
Xoves
14
16:00
Xaneiro de 2018
Xoves
25
10:30
Febreiro de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35

Mesa da Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Xaneiro de 2017
Luns
16
12:00
Mércores
25
12:00
Febreiro de 2017
Mércores
08
10:30
Marzo de 2017
Luns
06
12:30
Luns
13
12:30
Abril de 2017
Mércores
05
12:00
Luns
24
12:30
Maio de 2017
Venres
05
11:30
Martes
23
12:00
Xuño de 2017
Luns
05
12:00
Luns
19
12:00
Mércores
28
11:15
Setembro de 2017
Mércores
20
10:20
Outubro de 2017
Luns
02
12:00
Martes
17
13:00
Martes
31
12:00
Novembro de 2017
Mércores
15
12:00
Decembro de 2017
Martes
05
12:00
Xaneiro de 2018
Mércores
17
10:20
Xoves
25
11:00
Febreiro de 2018
Luns
12
12:00

Comisión do Regulamento

Novembro de 2016
Mércores
02
10:30

Presidentes de Comisións

Xaneiro de 2017
Luns
09
10:00
Mércores
25
09:45
Maio de 2017
Mércores
24
09:45
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Mércores
24
09:45

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

Xaneiro de 2017
Luns
23
10:05
Marzo de 2017
Venres
10
10:35
Xoves
23
16:00
Xullo de 2017
Xoves
13
12:35

Mesa comisión investigación en relación coas antigas caixas de aforros

Febreiro de 2017
Luns
20
10:30
Marzo de 2017
Luns
20
12:30
Xullo de 2017
Luns
10
10:00

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Novembro de 2016
Martes
29
11:40
Martes
29
11:40
Marzo de 2017
Mércores
29
16:05
Maio de 2017
Xoves
18
10:30
Xullo de 2017
Luns
10
10:30
Setembro de 2017
Luns
25
10:30
Novembro de 2017
Martes
28
10:37

Mesa CNP para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Marzo de 2017
Luns
27
12:30
Maio de 2017
Martes
09
12:00
Xuño de 2017
Mércores
28
11:30
Setembro de 2017
Luns
18
12:00
Novembro de 2017
Mércores
15
12:30