Asistencias da actual lexislatura de Raquel Arias Rodríguez

Mesa do Parlamento

Outubro de 2016
Xoves
27
18:30
Venres
28
12:00
Luns
31
09:30
Novembro de 2016
Venres
04
10:30
Martes
08
13:00
Martes
15
10:30
Martes
22
10:30
Luns
28
10:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:00
Martes
20
10:30
Luns
26
18:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
10:30
Martes
17
10:30
Luns
23
18:30
Martes
31
10:30
Febreiro de 2017
Luns
06
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
18:30
Martes
28
10:30
Marzo de 2017
Luns
06
18:30
Martes
14
10:30
Luns
20
18:30
Martes
28
10:30
Abril de 2017
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Maio de 2017
Martes
02
10:30
Luns
08
18:30
Martes
16
10:30
Martes
30
10:30
Xuño de 2017
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30
Xullo de 2017
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
10:30
Venres
28
13:15
Agosto de 2017
Martes
01
10:15
Martes
29
10:30
Setembro de 2017
Martes
05
10:30
Luns
11
18:30
Mércores
13
18:00
Martes
19
10:30
Luns
25
18:30
Mércores
27
18:15
Outubro de 2017
Xoves
05
12:00
Venres
06
09:30
Martes
10
10:30
Luns
16
18:30
Mércores
18
12:00
Venres
20
11:00
Luns
23
11:00
Martes
31
10:30
Novembro de 2017
Martes
14
10:30
Luns
20
19:30
Martes
28
10:30
Decembro de 2017
Luns
04
09:30
Mércores
13
10:30
Luns
18
18:30
Xoves
28
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
16
10:30
Luns
22
18:30
Martes
30
10:30
Febreiro de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:00
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30
Marzo de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Abril de 2018
Martes
03
10:30
Luns
09
18:30
Mércores
11
15:00
Venres
13
12:30
Martes
17
10:30
Luns
23
18:30
Xoves
26
18:30
Maio de 2018
Mércores
02
10:30
Luns
07
18:30
Martes
15
10:30
Luns
21
18:30
Xuño de 2018
Luns
04
18:30
Martes
12
10:30
Luns
18
18:30
Xoves
28
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
10:30
Luns
09
18:30
Mércores
18
11:30
Martes
24
11:30
Luns
30
11:30
Agosto de 2018
Xoves
30
11:00
Setembro de 2018
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Martes
25
09:15
Outubro de 2018
Martes
02
10:30
Mércores
10
12:00
Xoves
11
09:30
Luns
15
09:30
Venres
19
11:00
Luns
22
18:30
Martes
30
10:30
Novembro de 2018
Luns
05
18:30
Martes
13
10:30
Luns
19
18:30
Martes
27
10:30

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Novembro de 2016
Venres
04
11:00
Martes
15
11:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:30
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
17
11:30
Martes
31
11:30
Febreiro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
02
11:30
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Xuño de 2017
Martes
13
11:30
Xullo de 2017
Martes
04
11:30
Luns
10
18:00
Venres
28
14:00
Setembro de 2017
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Luns
16
18:45
Venres
20
11:30
Martes
31
11:30
Novembro de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Febreiro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30
Marzo de 2018
Martes
13
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Mércores
11
14:00
Venres
13
13:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Mércores
02
11:30
Martes
15
11:30
Martes
29
11:30
Xuño de 2018
Mércores
06
15:55
Martes
12
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
11:30
Setembro de 2018
Martes
04
11:30
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Luns
15
10:00
Martes
16
10:00
Venres
19
11:30
Martes
30
11:00
Novembro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Martes
29
10:30
Marzo de 2017
Venres
17
10:35
Xuño de 2017
Venres
02
10:30
Setembro de 2017
Venres
22
10:35
Marzo de 2018
Venres
09
10:35
Abril de 2018
Mércores
18
10:30
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Outubro de 2018
Mércores
17
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Venres
16
10:00
Luns
19
16:30
Mércores
21
12:00
Outubro de 2017
Xoves
26
16:00
Luns
30
16:35
Martes
31
10:05
Novembro de 2017
Xoves
02
16:30
Decembro de 2017
Martes
12
10:00
Maio de 2018
Xoves
31
10:30
Outubro de 2018
Xoves
25
12:33
Xoves
25
18:40
Luns
29
16:30
Luns
29
18:30
Martes
30
12:30
Novembro de 2018
Luns
05
10:00
Decembro de 2018
Martes
11
10:05
Martes
11
11:35
Martes
11
13:00
Martes
11
16:00
Martes
11
16:13
Martes
11
16:55

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Xaneiro de 2017
Xoves
19
10:35
Novembro de 2017
Xoves
16
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Decembro de 2017
Xoves
21
16:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2016
Mércores
02
12:45
Decembro de 2016
Venres
02
10:35
Xaneiro de 2017
Mércores
18
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
16:00

Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2016
Mércores
23
17:00
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:00
Mércores
25
12:30
Febreiro de 2017
Mércores
08
12:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2016
Mércores
02
13:00
Decembro de 2016
Xoves
22
16:05
Xaneiro de 2017
Xoves
19
16:00
Febreiro de 2017
Xoves
02
10:35
Xoves
16
16:00
Marzo de 2017
Xoves
02
16:05
Xoves
16
10:35
Abril de 2017
Mércores
12
10:35
Xoves
27
10:33
Maio de 2017
Venres
26
10:35
Xuño de 2017
Venres
02
10:35
Xoves
22
10:35
Xullo de 2017
Martes
04
10:35
Setembro de 2017
Venres
15
10:35
Venres
29
10:35
Outubro de 2017
Martes
10
16:05
Novembro de 2017
Venres
24
10:35
Decembro de 2017
Venres
15
10:35
Febreiro de 2018
Venres
09
10:35
Venres
23
10:35
Marzo de 2018
Mércores
14
10:35
Mércores
28
10:30
Abril de 2018
Venres
13
10:35
Maio de 2018
Venres
04
10:30
Venres
25
10:35
Xuño de 2018
Venres
08
10:30
Xoves
21
10:35
Setembro de 2018
Venres
07
10:30
Venres
21
10:30
Outubro de 2018
Martes
02
10:35
Venres
19
10:40
Novembro de 2018
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30

Comisión do Regulamento

Novembro de 2016
Mércores
02
10:30

Comisión de Peticións

Novembro de 2016
Mércores
02
10:43
Abril de 2017
Luns
03
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
13:00
Abril de 2018
Xoves
26
12:00
Xullo de 2018
Xoves
05
12:30

Mesa da Comisión de Peticións

Marzo de 2017
Martes
28
11:00
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Abril de 2018
Luns
23
19:00
Xullo de 2018
Martes
03
12:00

Ponencia proxecto reforma Regulamento de organización Valedor do Pobo

Novembro de 2017
Luns
20
19:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Novembro de 2016
Mércores
02
11:00
Decembro de 2016
Xoves
29
16:00
Xaneiro de 2017
Martes
31
16:00
Febreiro de 2017
Martes
28
10:30
Marzo de 2017
Xoves
30
10:35
Abril de 2017
Venres
28
10:35
Maio de 2017
Mércores
31
10:30
Xuño de 2017
Venres
30
10:30
Xullo de 2017
Venres
14
10:35
Setembro de 2017
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Mércores
25
10:30
Novembro de 2017
Xoves
30
10:30
Decembro de 2017
Xoves
28
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
28
16:05
Marzo de 2018
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Venres
27
10:30
Xuño de 2018
Venres
22
10:35
Setembro de 2018
Venres
28
10:35
Outubro de 2018
Mércores
31
10:30
Novembro de 2018
Venres
30
10:30

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Novembro de 2016
Martes
29
11:10

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Novembro de 2017
Martes
28
16:35
Martes
28
16:35
Decembro de 2017
Mércores
13
16:05
Mércores
27
12:10
Xaneiro de 2018
Martes
30
17:05
Febreiro de 2018
Xoves
08
10:35
Xoves
08
16:05
Luns
12
10:30
Xoves
15
10:30
Xoves
15
16:10
Xoves
22
10:35
Xoves
22
16:00
Luns
26
10:35
Luns
26
16:00
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Xoves
01
16:00
Xoves
08
10:40
Xoves
08
16:00
Luns
12
10:30
Xoves
15
10:35
Xoves
15
16:05
Luns
19
10:30
Xoves
22
10:35
Xoves
22
16:05
Luns
26
10:35
Luns
26
16:05
Abril de 2018
Luns
02
10:35
Luns
02
16:05
Martes
03
12:30
Mércores
04
10:30
Venres
27
11:15
Xullo de 2018
Martes
31
10:30

Mesa da CNP de estudo e análise das reformas da política forestal

Decembro de 2017
Venres
01
12:30
Luns
11
10:45
Venres
22
10:15
Xaneiro de 2018
Luns
22
12:00
Febreiro de 2018
Luns
05
12:00
Xoves
08
13:00
Luns
12
12:30
Xoves
15
13:00
Xoves
22
13:00
Luns
26
13:30
Marzo de 2018
Xoves
01
13:00
Xoves
08
18:00
Luns
12
14:00
Xoves
15
14:00
Luns
19
14:00
Xoves
22
14:00
Luns
26
10:25
Luns
26
14:00
Abril de 2018
Luns
23
11:30
Xullo de 2018
Xoves
26
14:30

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30

Comisión de investigación sistema sanitario galego

Setembro de 2018
Xoves
27
12:30