Asistencias da actual lexislatura de Jacobo Moreira Ferro

Pleno do Parlamento

Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
16
12:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Febreiro de 2017
Venres
17
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
17
10:35
Abril de 2017
Mércores
19
16:05
Maio de 2017
Venres
19
10:30
Xuño de 2017
Venres
16
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Venres
14
13:05
Setembro de 2017
Venres
22
10:35
Decembro de 2017
Xoves
07
10:30
Xaneiro de 2018
Venres
26
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:35
Abril de 2018
Mércores
04
10:35
Mércores
18
10:30
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Mércores
16
10:30
Xuño de 2018
Venres
08
10:35
Xullo de 2018
Venres
06
10:35
Xoves
12
10:30
Setembro de 2018
Mércores
05
10:35
Mércores
19
10:30
Outubro de 2018
Mércores
03
10:33
Mércores
17
10:35

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Febreiro de 2017
Mércores
15
10:30
Xuño de 2017
Mércores
14
10:35
Setembro de 2017
Mércores
20
10:30
Outubro de 2017
Martes
03
16:00
Novembro de 2017
Venres
17
10:38
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Xoves
22
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
10:35
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30
Martes
26
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:35
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:35
Outubro de 2018
Martes
16
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2017
Xoves
26
18:30
Luns
30
10:00
Luns
30
12:40
Novembro de 2017
Xoves
02
10:05
Venres
03
17:38
Decembro de 2017
Luns
11
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Setembro de 2017
Venres
29
10:30
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:35
Marzo de 2018
Martes
13
10:35

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Febreiro de 2017
Xoves
09
10:35
Setembro de 2017
Xoves
14
16:05
Outubro de 2017
Mércores
11
10:35
Xoves
19
16:00
Novembro de 2017
Mércores
29
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Marzo de 2017
Xoves
16
16:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Novembro de 2017
Xoves
09
10:35
Setembro de 2018
Xoves
20
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Febreiro de 2017
Martes
28
10:30
Marzo de 2017
Xoves
30
10:35
Abril de 2017
Venres
28
10:35
Maio de 2017
Mércores
31
10:30
Xuño de 2017
Venres
30
10:30
Xullo de 2017
Venres
14
10:35

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30
Xoves
27
11:30
Outubro de 2018
Mércores
17
16:00

Mesa Comisión investigación dirimir responsabilidades festival marisquiño

Outubro de 2018
Luns
01
11:45
Venres
05
11:30