Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Asistencias da actual lexislatura de Moisés Blanco Paradelo

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
10:30

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Maio de 2017
Martes
16
16:00

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Mércores
07
16:35
Venres
16
10:00
Martes
20
16:00
Xullo de 2017
Venres
07
10:35
Outubro de 2017
Xoves
26
16:00
Venres
27
10:05
Martes
31
10:05
Novembro de 2017
Venres
03
16:00
Luns
06
12:00
Decembro de 2017
Luns
11
11:35
Martes
12
10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
02
12:27
Mércores
02
12:27
Decembro de 2016
Xoves
01
16:00
Xaneiro de 2017
Xoves
19
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
16:00

Mesa da Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
23
17:30

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xaneiro de 2017
Martes
31
10:35

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xaneiro de 2017
Mércores
18
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
15
16:00
Marzo de 2017
Xoves
02
10:35
Xoves
16
16:00
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Maio de 2017
Martes
30
16:05
Xuño de 2017
Mércores
14
16:00
Venres
30
10:35
Xullo de 2017
Mércores
05
10:30
Setembro de 2017
Mércores
06
10:30
Xoves
21
16:00
Outubro de 2017
Luns
02
10:35
Luns
09
10:30
Novembro de 2017
Venres
03
10:35
Xoves
23
16:00
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
15
10:35

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2016
Mércores
02
13:00
Decembro de 2016
Xoves
22
16:05
Xaneiro de 2017
Xoves
19
16:00
Febreiro de 2017
Xoves
02
10:35
Xoves
16
16:00
Marzo de 2017
Xoves
02
16:05
Xoves
16
10:35
Abril de 2017
Mércores
12
10:35
Xoves
27
10:33
Maio de 2017
Venres
12
10:35
Venres
26
10:35
Xuño de 2017
Venres
02
10:35
Xoves
22
10:35
Xullo de 2017
Martes
04
10:35
Setembro de 2017
Venres
15
10:35
Venres
29
10:35
Outubro de 2017
Martes
10
16:05
Venres
20
10:30
Novembro de 2017
Venres
10
10:40
Venres
24
10:35
Decembro de 2017
Venres
15
10:35
Febreiro de 2018
Venres
09
10:35

Mesa da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes

Decembro de 2016
Mércores
14
13:00
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:45
Mércores
25
13:00
Febreiro de 2017
Mércores
08
17:00
Mércores
22
17:30
Marzo de 2017
Mércores
08
17:30
Abril de 2017
Mércores
05
17:00
Xoves
20
16:15
Maio de 2017
Luns
08
12:00
Luns
22
12:00
Luns
29
12:00
Xuño de 2017
Mércores
14
16:30
Mércores
28
12:00
Setembro de 2017
Luns
11
12:00
Luns
25
12:30
Outubro de 2017
Luns
02
12:00
Novembro de 2017
Luns
06
11:00
Luns
20
12:00
Decembro de 2017
Luns
11
12:00
Xaneiro de 2018
Luns
15
12:00
Febreiro de 2018
Luns
05
12:00
Luns
19
12:00

Presidentes de Comisións

Novembro de 2016
Mércores
23
16:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:00
Mércores
25
09:45
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Maio de 2017
Mércores
24
09:45
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Mércores
24
09:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Novembro de 2016
Mércores
02
11:00
Decembro de 2016
Xoves
29
16:00
Xaneiro de 2017
Martes
31
16:00

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Novembro de 2017
Martes
28
16:35
Decembro de 2017
Mércores
13
16:05
Mércores
27
12:10
Xaneiro de 2018
Martes
30
17:05
Febreiro de 2018
Xoves
08
10:35
Xoves
08
16:05
Luns
12
10:30
Xoves
15
10:30
Xoves
15
16:10