Asistencias da actual lexislatura de Jesús Miguel Prado Patiño

Pleno do Parlamento

Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Xuño de 2018
Xoves
14
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xuño de 2018
Mércores
13
10:35