Asistencias da actual lexislatura de Jesús Miguel Prado Patiño

Pleno do Parlamento

Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Xullo de 2018
Venres
06
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Xuño de 2018
Xoves
14
10:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Xuño de 2018
Martes
26
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xuño de 2018
Mércores
13
10:35

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2018
Xoves
21
10:35
Xullo de 2018
Xoves
05
10:35

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Xuño de 2018
Xoves
28
10:30