Asistencias da actual lexislatura de Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Mércores
07
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Novembro de 2016
Mércores
02
11:55
Xaneiro de 2017
Martes
17
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
10:30
Mércores
15
10:30
Marzo de 2017
Mércores
15
10:30
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Martes
02
10:35
Xuño de 2017
Xoves
01
10:30
Mércores
14
10:35
Setembro de 2017
Xoves
07
10:35
Mércores
20
10:30
Outubro de 2017
Xoves
19
10:31
Novembro de 2017
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:30
Febreiro de 2018
Xoves
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Xoves
22
10:35
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Xuño de 2018
Martes
26
10:30
Xullo de 2018
Mércores
04
10:35
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:35
Outubro de 2018
Martes
16
10:30
Martes
30
10:30
Novembro de 2018
Martes
13
10:35

Mesa da Comisión 2ª, Ord. Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e S.

Novembro de 2016
Mércores
23
17:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:15
Mércores
25
10:30
Febreiro de 2017
Mércores
08
12:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
19
12:50
Outubro de 2017
Xoves
26
18:30
Luns
30
12:40
Novembro de 2017
Xoves
02
12:45
Decembro de 2017
Luns
11
10:00
Outubro de 2018
Venres
26
10:05
Luns
29
18:30
Mércores
31
10:00
Mércores
31
11:15
Mércores
31
12:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Outubro de 2017
Martes
24
10:32

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Xullo de 2017
Martes
04
10:30
Abril de 2018
Venres
27
10:30

Comisión do Regulamento

Novembro de 2016
Mércores
02
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Novembro de 2016
Mércores
02
11:20
Febreiro de 2017
Xoves
23
16:00
Marzo de 2017
Martes
14
16:00
Abril de 2017
Xoves
27
16:06
Maio de 2017
Mércores
31
10:35
Xuño de 2017
Mércores
28
10:35
Setembro de 2017
Xoves
21
10:30
Febreiro de 2018
Martes
27
16:00
Marzo de 2018
Mércores
14
10:30

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

Decembro de 2016
Venres
16
12:00
Febreiro de 2017
Luns
20
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
12:00
Abril de 2017
Luns
03
10:00
Martes
25
12:00
Maio de 2017
Martes
23
12:00
Xuño de 2017
Mércores
21
11:30
Setembro de 2017
Mércores
13
12:30
Xaneiro de 2018
Luns
15
12:00
Mércores
24
17:00
Febreiro de 2018
Mércores
21
11:00
Marzo de 2018
Mércores
07
10:30

Presidentes de Comisións

Xaneiro de 2017
Mércores
25
09:45
Febreiro de 2017
Martes
21
16:15
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Febreiro de 2018
Mércores
21
09:45