saltar ao contido

Asistencias de Julia Rodríguez Barreira

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Novembro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Luns
18
10:00
Martes
19
00:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:00
Mércores
04
10:00
Martes
17
00:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Xaneiro de 2020
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Febreiro de 2020
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Venres
30
10:30
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Febreiro de 2017
Venres
17
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
03
10:35
Venres
17
10:35
Abril de 2017
Mércores
19
16:05
Maio de 2017
Venres
05
10:35
Venres
19
10:30
Xuño de 2017
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Venres
14
13:05
Setembro de 2017
Venres
08
10:35
Venres
22
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
10:30
Mércores
11
16:00
Novembro de 2017
Venres
10
10:35
Venres
24
10:30
Decembro de 2017
Venres
22
10:05
Xaneiro de 2018
Venres
26
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:35
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Mércores
04
10:35
Mércores
18
10:30
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Mércores
16
10:30
Xuño de 2018
Venres
08
10:35
Xullo de 2018
Venres
06
10:35
Xoves
12
10:30
Setembro de 2018
Mércores
05
10:35
Mércores
19
10:30
Outubro de 2018
Mércores
17
10:35
Novembro de 2018
Mércores
14
10:35
Mércores
28
10:35
Xaneiro de 2019
Mércores
23
10:30
Febreiro de 2019
Mércores
06
10:30
Mércores
20
10:35
Marzo de 2019
Xoves
14
10:30
Xoves
28
10:35
Abril de 2019
Mércores
17
10:30
Maio de 2019
Mércores
22
10:30
Xuño de 2019
Martes
04
10:30
Venres
28
10:35
Xullo de 2019
Venres
12
10:30
Setembro de 2019
Mércores
04
10:35
Mércores
18
10:30
Outubro de 2019
Mércores
02
10:30
Mércores
16
10:35
Novembro de 2019
Mércores
27
10:35
Decembro de 2019
Mércores
11
10:35
Xoves
26
10:30
Xaneiro de 2020
Mércores
22
10:30

Mesa Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Marzo de 2017
Luns
13
10:15
Abril de 2017
Venres
07
14:00
Mércores
26
11:30
Maio de 2017
Luns
15
10:15
Martes
30
14:30
Xuño de 2017
Luns
12
10:15
Xullo de 2017
Luns
03
10:15
Venres
07
14:00
Setembro de 2017
Luns
04
10:15
Luns
18
10:15
Mércores
27
11:00
Outubro de 2017
Martes
03
14:30
Luns
09
13:15
Novembro de 2017
Martes
07
16:45
Luns
20
10:15
Decembro de 2017
Venres
01
10:30
Luns
18
10:15
Xaneiro de 2018
Xoves
18
13:30
Febreiro de 2018
Martes
06
13:00
Mércores
21
12:00
Marzo de 2018
Luns
05
11:30
Luns
19
10:15
Venres
23
13:00
Abril de 2018
Mércores
11
12:00
Mércores
25
11:00
Maio de 2018
Martes
08
12:30
Xuño de 2018
Luns
04
10:15
Luns
18
10:15
Xullo de 2018
Luns
02
10:15
Venres
06
13:25
Setembro de 2018
Martes
11
17:45
Mércores
26
11:00
Outubro de 2018
Luns
08
10:15
Novembro de 2018
Martes
06
13:00
Martes
20
11:00
Decembro de 2018
Mércores
19
11:00
Xaneiro de 2019
Luns
14
10:15
Mércores
30
12:00
Febreiro de 2019
Mércores
13
12:00
Marzo de 2019
Mércores
06
14:00
Xoves
21
13:30
Abril de 2019
Martes
09
12:00
Maio de 2019
Mércores
15
10:00
Martes
28
13:30
Xuño de 2019
Martes
04
10:15
Luns
24
12:30
Xullo de 2019
Luns
08
13:30
Agosto de 2019
Mércores
28
11:30
Setembro de 2019
Martes
10
10:30
Outubro de 2019
Martes
08
10:30
Novembro de 2019
Martes
19
10:30
Decembro de 2019
Martes
03
10:30
Martes
17
10:30
Xaneiro de 2020
Mércores
15
10:30
Febreiro de 2020
Mércores
05
11:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Febreiro de 2017
Mércores
01
10:30
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
10:30
Abril de 2017
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Martes
02
10:35
Martes
16
16:00
Xuño de 2017
Xoves
01
10:30
Setembro de 2017
Xoves
07
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
16:00
Novembro de 2017
Venres
17
10:38
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:30
Febreiro de 2018
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
10:35
Xoves
19
10:35
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Mércores
30
10:35
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30
Martes
26
10:30
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Outubro de 2018
Martes
16
10:30
Novembro de 2018
Martes
13
10:35
Xoves
29
10:30
Decembro de 2018
Xoves
20
10:35
Xaneiro de 2019
Xoves
24
10:30
Febreiro de 2019
Xoves
07
10:30
Xoves
21
10:35
Marzo de 2019
Venres
29
10:30
Maio de 2019
Martes
14
10:30
Xuño de 2019
Xoves
06
10:35
Xullo de 2019
Venres
05
10:30
Venres
19
10:00
Setembro de 2019
Venres
13
10:30
Luns
30
10:30
Outubro de 2019
Xoves
17
10:30
Martes
29
10:30
Novembro de 2019
Xoves
21
10:30
Decembro de 2019
Xoves
12
10:30
Xaneiro de 2020
Mércores
15
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Xoves
15
11:10
Outubro de 2017
Luns
30
10:00
Luns
30
12:40
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Xoves
02
10:05
Venres
03
12:05
Decembro de 2017
Xoves
07
10:00
Xoves
07
11:30
Xoves
07
13:03
Xoves
07
16:00
Xoves
07
16:50
Luns
11
10:00
Abril de 2018
Xoves
05
16:05
Outubro de 2018
Xoves
25
16:00
Xoves
25
18:40
Venres
26
16:30
Mércores
31
11:15
Decembro de 2018
Luns
10
10:00
Outubro de 2019
Venres
25
10:05
Venres
25
12:35
Venres
25
16:35
Mércores
30
10:00
Mércores
30
11:20
Xoves
31
12:05
Novembro de 2019
Luns
04
16:05
Decembro de 2019
Luns
09
10:05
Luns
09
13:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Maio de 2017
Xoves
18
10:30
Setembro de 2018
Xoves
27
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Setembro de 2017
Xoves
28
16:00
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34
Setembro de 2018
Mércores
05
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Maio de 2017
Martes
30
16:05
Setembro de 2018
Xoves
20
10:35

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Maio de 2017
Venres
12
10:35

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Marzo de 2017
Mércores
15
16:05
Maio de 2017
Martes
02
14:05
Setembro de 2017
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Xoves
19
16:05
Novembro de 2017
Xoves
30
16:05
Decembro de 2017
Xoves
14
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
25
10:35
Marzo de 2018
Xoves
22
16:00
Maio de 2018
Venres
18
10:35
Xuño de 2018
Xoves
07
10:40
Novembro de 2019
Xoves
21
10:20

Ponencia da CNP de estudo sobre a seguridade viaria

Xuño de 2019
Martes
25
00:00
Xullo de 2019
Venres
05
00:00
Outubro de 2019
Mércores
23
17:30
Novembro de 2019
Xoves
21
16:00
Decembro de 2019
Xoves
19
10:30

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Marzo de 2018
Luns
19
10:30
saltar ao pe de páxina