Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Asistencias da actual lexislatura de Julia Rodríguez Barreira

Pleno do Parlamento

Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Venres
30
10:30
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Febreiro de 2017
Venres
17
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
03
10:35
Venres
17
10:35
Abril de 2017
Mércores
19
16:05
Maio de 2017
Venres
05
10:35
Venres
19
10:30
Xuño de 2017
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Venres
14
13:05
Setembro de 2017
Venres
08
10:35
Venres
22
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
10:30
Mércores
11
16:00
Novembro de 2017
Venres
10
10:35
Venres
24
10:30
Decembro de 2017
Venres
22
10:05
Xaneiro de 2018
Venres
26
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:30

Mesa Comisión 1ª Institucional de Administración xeral, Xustiza e Interior

Marzo de 2017
Luns
13
10:15
Abril de 2017
Venres
07
14:00
Mércores
26
11:30
Maio de 2017
Luns
15
10:15
Martes
30
14:30
Xuño de 2017
Luns
12
10:15
Xullo de 2017
Luns
03
10:15
Venres
07
14:00
Setembro de 2017
Luns
04
10:15
Luns
18
10:15
Mércores
27
11:00
Outubro de 2017
Martes
03
14:30
Luns
09
13:15
Novembro de 2017
Martes
07
16:45
Luns
20
10:15
Decembro de 2017
Venres
01
10:30
Luns
18
10:15
Xaneiro de 2018
Xoves
18
13:30
Febreiro de 2018
Martes
06
13:00
Mércores
21
12:00

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Febreiro de 2017
Mércores
01
10:30
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
10:30
Abril de 2017
Mércores
19
10:30
Maio de 2017
Martes
02
10:35
Martes
16
16:00
Xuño de 2017
Xoves
01
10:30
Setembro de 2017
Xoves
07
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
16:00
Novembro de 2017
Venres
17
10:38
Xoves
30
10:33
Decembro de 2017
Martes
12
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:30
Febreiro de 2018
Xoves
01
10:30
Xoves
15
10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Xoves
15
11:10
Outubro de 2017
Luns
30
10:00
Luns
30
12:40
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Xoves
02
10:05
Venres
03
12:50
Decembro de 2017
Xoves
07
10:00
Xoves
07
11:30
Xoves
07
13:03
Xoves
07
16:00
Xoves
07
16:50
Luns
11
10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Maio de 2017
Xoves
18
10:30

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Setembro de 2017
Xoves
28
16:00
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:34

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Maio de 2017
Martes
30
16:05

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Maio de 2017
Venres
12
10:35

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Marzo de 2017
Mércores
15
16:05
Maio de 2017
Martes
02
14:05
Setembro de 2017
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Xoves
19
16:05
Novembro de 2017
Xoves
30
16:05
Decembro de 2017
Xoves
14
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
25
10:35