Asistencias da actual lexislatura de César Manuel Fernández Gil

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
16
12:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Mércores
02
11:40
Martes
29
10:30
Martes
29
10:30
Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Venres
30
10:30
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Febreiro de 2017
Venres
03
10:30
Venres
17
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
17
10:35
Venres
17
10:35
Abril de 2017
Venres
07
10:35
Mércores
19
16:05
Maio de 2017
Venres
05
10:35
Venres
19
10:30
Xuño de 2017
Venres
16
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Venres
14
13:05
Setembro de 2017
Venres
22
10:35
Outubro de 2017
Martes
03
10:30
Novembro de 2017
Venres
10
10:35
Venres
24
10:30
Decembro de 2017
Xoves
07
10:30
Venres
22
10:05
Xaneiro de 2018
Venres
26
10:30
Febreiro de 2018
Mércores
14
10:30
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:35
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Mércores
04
10:35
Mércores
18
10:30
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Mércores
16
10:30
Xuño de 2018
Venres
08
10:35
Venres
22
10:30
Xullo de 2018
Venres
06
10:35
Xoves
12
10:30
Setembro de 2018
Mércores
05
10:35
Mércores
19
10:30
Outubro de 2018
Mércores
03
10:33

Mesa Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Decembro de 2016
Venres
09
11:00
Martes
27
11:15
Xaneiro de 2017
Martes
10
10:30
Luns
30
10:00
Febreiro de 2017
Mércores
08
11:00
Luns
27
10:15
Abril de 2017
Luns
03
10:15
Venres
07
14:00
Mércores
26
11:30
Maio de 2017
Luns
15
10:15
Xuño de 2017
Luns
12
10:15
Xullo de 2017
Luns
03
10:15
Venres
07
14:00
Setembro de 2017
Luns
04
10:15
Luns
18
10:15
Mércores
27
11:00
Outubro de 2017
Martes
03
14:30
Luns
09
13:15
Novembro de 2017
Martes
07
16:45
Luns
20
10:15
Decembro de 2017
Venres
01
10:30
Luns
18
10:15
Xaneiro de 2018
Xoves
18
13:30
Febreiro de 2018
Martes
06
13:00
Mércores
21
12:00
Marzo de 2018
Luns
05
11:30
Luns
19
10:15
Venres
23
13:00
Abril de 2018
Mércores
11
12:00
Mércores
25
11:00
Maio de 2018
Martes
08
12:30
Xuño de 2018
Luns
04
10:15
Luns
18
10:15
Xullo de 2018
Luns
02
10:15
Venres
06
13:25
Agosto de 2018
Xoves
30
13:10
Setembro de 2018
Martes
11
17:45
Mércores
26
11:00
Outubro de 2018
Luns
08
10:15

Ponencia P.L. de espectáculos públicos e actividades recreativas

Novembro de 2017
Luns
13
12:00

Ponencia PPLI corresponsabilidade parental

Xullo de 2018
Luns
02
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Setembro de 2017
Mércores
20
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
12
10:00
Luns
19
10:00
Luns
19
11:35
Luns
19
12:50
Martes
20
16:00
Xaneiro de 2017
Venres
27
12:45
Outubro de 2017
Venres
27
12:35
Luns
30
10:00
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Xoves
02
10:05
Venres
03
12:05
Venres
03
16:00
Decembro de 2017
Luns
11
13:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
02
12:27
Decembro de 2016
Xoves
01
16:00
Xaneiro de 2017
Xoves
19
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
16:00
Venres
24
10:35
Marzo de 2017
Xoves
02
10:30
Venres
24
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:30
Venres
21
10:35
Maio de 2017
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:30
Xuño de 2017
Xoves
15
10:30
Xullo de 2017
Xoves
06
10:35
Setembro de 2017
Xoves
14
10:35
Venres
29
10:30
Outubro de 2017
Mércores
11
16:00
Martes
24
10:32
Novembro de 2017
Xoves
16
10:30
Martes
28
10:30
Decembro de 2017
Xoves
14
10:35
Xaneiro de 2018
Xoves
18
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
08
10:34
Xoves
22
10:35
Marzo de 2018
Xoves
01
10:35
Martes
13
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
10:35
Xoves
19
10:30
Maio de 2018
Xoves
03
10:30
Xoves
24
10:30
Xuño de 2018
Xoves
07
10:30
Mércores
13
10:30
Xullo de 2018
Martes
03
10:30
Setembro de 2018
Xoves
13
10:30
Xoves
27
10:30
Outubro de 2018
Venres
05
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Abril de 2018
Venres
13
10:35

Presidentes de Comisións

Marzo de 2017
Luns
27
10:15
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Xuño de 2017
Martes
27
10:00
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Mércores
24
09:45
Febreiro de 2018
Mércores
21
09:45
Marzo de 2018
Mércores
21
09:45
Abril de 2018
Mércores
25
09:45
Maio de 2018
Martes
29
10:00
Xuño de 2018
Mércores
20
09:45
Agosto de 2018
Xoves
30
11:30
Setembro de 2018
Mércores
26
09:45