saltar ao contido

Asistencias de Ethel María Vázquez Mourelle

Asistencias da actual lexislatura

Mesa do Parlamento

Abril de 2024
Xoves
04
10:30
Martes
09
00:00
Martes
16
10:30
Luns
22
18:30
Martes
23
18:30
Martes
30
11:00
Maio de 2024
Martes
07
10:00
Luns
13
18:30
Martes
21
10:30
Luns
27
18:30
Xuño de 2024
Luns
03
13:00
Martes
04
10:30
Luns
10
18:30
Martes
18
10:30
Luns
24
18:30
Xullo de 2024
Martes
02
10:30
Luns
08
18:30

Xunta de Portavoces

Marzo de 2024
Luns
25
11:40
Abril de 2024
Xoves
04
11:35
Martes
16
11:06
Maio de 2024
Martes
07
11:30
Martes
21
11:33
Xuño de 2024
Martes
04
11:30
Martes
18
11:32
Xullo de 2024
Martes
02
11:30

Pleno do Parlamento

Marzo de 2024
Luns
18
11:00
Abril de 2024
Martes
09
09:30
Xoves
11
11:30
Martes
16
12:30
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Deputación Permanente

Abril de 2024
Luns
01
10:07

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Abril de 2024
Luns
01
12:02
Xuño de 2024
Mércores
19
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Abril de 2024
Luns
01
12:20

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Abril de 2024
Luns
01
12:40

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Abril de 2024
Luns
01
13:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Abril de 2024
Luns
01
13:20
Xuño de 2024
Xoves
27
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30
Xoves
11
10:30

Mesa da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xuño de 2024
Xoves
27
00:00
Xullo de 2024
Xoves
04
00:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2024
Luns
01
13:40

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Abril de 2024
Luns
01
14:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Abril de 2024
Luns
01
14:20

Comisión do Regulamento

Abril de 2024
Luns
01
10:25

Comisión de Peticións

Abril de 2024
Luns
01
10:45

Mesa da Comisión de Peticións

Xuño de 2024
Luns
10
00:00
Martes
18
00:00

Comisión do Estatuto dos Deputados

Abril de 2024
Luns
01
11:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Abril de 2024
Luns
01
11:45

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Abril de 2024
Luns
01
11:20
saltar ao pe de páxina