saltar ao contido

Asistencias de María Encarnación Amigo Díaz

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Maio de 2024
Martes
14
10:00
Mércores
15
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2024
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Xullo de 2024
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Xullo de 2024
Xoves
11
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Maio de 2024
Xoves
02
10:30
Xoves
30
10:32
Xuño de 2024
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:30
Xoves
27
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30
Xoves
11
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Maio de 2024
Xoves
02
16:00
Xoves
23
10:30
Xuño de 2024
Venres
28
10:30
Xullo de 2024
Xoves
04
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Maio de 2024
Martes
07
10:32
Xoves
23
16:00
Xuño de 2024
Mércores
05
16:00
Mércores
05
16:00
Mércores
19
16:00
Xullo de 2024
Venres
05
10:30

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2024
Martes
11
14:25
Xoves
27
11:00

Presidentes de Comisións

Xuño de 2024
Martes
11
09:15

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG

Maio de 2024
Venres
31
10:35
saltar ao pe de páxina