Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Asistencias da actual lexislatura de Carlos López Crespo

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Abril de 2017
Venres
07
10:35
Maio de 2017
Venres
19
10:30
Decembro de 2017
Xoves
07
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Xoves
15
16:35
Venres
16
10:00
Venres
16
12:35
Mércores
21
16:05
Mércores
21
18:05
Xaneiro de 2017
Luns
30
10:00
Luns
30
11:30
Outubro de 2017
Venres
27
12:35
Martes
31
12:35
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Venres
03
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
02
12:27
Mércores
02
12:27
Decembro de 2016
Xoves
01
16:00
Xaneiro de 2017
Xoves
19
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
09
16:00
Venres
24
10:35
Marzo de 2017
Xoves
02
10:30
Venres
24
10:35
Abril de 2017
Martes
11
10:30
Venres
21
10:35
Maio de 2017
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:30
Xullo de 2017
Xoves
06
10:35
Setembro de 2017
Xoves
14
10:35
Outubro de 2017
Mércores
11
16:00
Novembro de 2017
Xoves
16
10:30
Martes
28
10:30

Mesa da Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2016
Mércores
23
17:30
Xaneiro de 2017
Luns
09
11:00
Febreiro de 2017
Luns
20
11:30
Venres
24
12:30
Marzo de 2017
Luns
20
12:00
Abril de 2017
Martes
04
12:00
Luns
17
12:00
Mércores
26
12:00
Maio de 2017
Mércores
10
12:00
Mércores
24
12:00
Xuño de 2017
Martes
06
12:00
Mércores
28
11:00
Setembro de 2017
Luns
25
10:15
Outubro de 2017
Martes
03
12:00
Luns
16
10:15
Novembro de 2017
Mércores
08
12:00
Martes
21
12:00
Decembro de 2017
Martes
05
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
12:00
Febreiro de 2018
Xoves
01
12:00
Martes
06
10:15

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Setembro de 2017
Xoves
28
16:00

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2016
Mércores
02
13:00
Decembro de 2016
Xoves
22
16:05
Xaneiro de 2017
Xoves
19
16:00
Febreiro de 2017
Xoves
02
10:35
Marzo de 2017
Xoves
16
10:35
Xuño de 2017
Venres
02
10:35

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Novembro de 2016
Mércores
02
13:15
Mércores
02
13:15
Decembro de 2016
Xoves
29
10:35
Xaneiro de 2017
Venres
20
10:35
Febreiro de 2017
Xoves
02
16:00
Martes
14
10:35
Marzo de 2017
Venres
10
10:35
Xoves
23
10:35
Abril de 2017
Mércores
12
10:35
Venres
28
10:30
Maio de 2017
Xoves
11
10:40
Martes
30
10:35
Xuño de 2017
Venres
09
10:30
Venres
23
10:30
Xullo de 2017
Martes
04
10:30
Setembro de 2017
Venres
15
10:30
Xoves
28
10:35
Outubro de 2017
Martes
10
10:30
Martes
24
10:30
Novembro de 2017
Xoves
09
10:35
Xoves
23
10:30

Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Decembro de 2016
Luns
19
10:15
Xaneiro de 2017
Luns
16
12:00
Febreiro de 2017
Mércores
08
10:30