Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Nacemento: A Coruña - 1966

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Actualmente vive en Cerceda.

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Na súa traxectoria profesional desenvolveu traballos como consultora, asesora laboral, fiscal e contable e asesora na Administración local.

No eido político foi concelleira de Servizos Sociais, Promoción Económica, Cultura, Educación, Emprego e Recadación no Concello de Cerceda. Entre 2005 e 2009 foi directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Deputada provincial na Deputación da Coruña entre 2001 e 2005.

Imaxe de Matilde Begoña Rodríguez Rumbo

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios no último mes

Pleno do Parlamento

Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Marzo de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Febreiro de 2018
Martes
27
16:00
Marzo de 2018
Mércores
14
10:30

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

Marzo de 2018
Mércores
07
10:30

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Febreiro de 2018
Luns
26
10:35