José Manuel Pérez Seco

Nacemento: A Capela - 1969

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.

Imaxe de José Manuel Pérez Seco

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Outubro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2018
Luns
29
10:00
Martes
30
12:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Outubro de 2018
Venres
26
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2018
Xoves
08
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2018
Venres
09
10:30

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Novembro de 2018
Luns
05
12:00
Luns
19
12:00