José Manuel Pérez Seco

Nacemento: A Capela - 1969

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.

Imaxe de José Manuel Pérez Seco

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Xuño de 2019
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Xuño de 2019
Venres
21
10:30
Xullo de 2019
Mércores
03
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xuño de 2019
Xoves
27
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2019
Mércores
19
10:30
Xullo de 2019
Xoves
04
10:30

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2019
Mércores
19
00:00
Xoves
27
13:00