Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

Julio Torrado Quintela

Nacemento: Vilagarcía de Arousa - 1982

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrción de Pontevedra
Pontevedra

Biografía:

Doutor en Psicoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é investigador nas áreas de Comportamento Social, Psicoloxía do Rendemento e do Deporte e en Investigación Educativa. Foi profesor de Psicoloxía Social na Universidade Lusófona do Porto entre 2010 e 2012, e na actualidade desemprega labor de revisión e asesoría de investigación como visitante na Universidade Pontificia de Ecuador.

Afiliado ás Xuventudes Socialistas aos 17 anos, a continuación ao PSdeG-PSOE e a UXT, militante activo nas mobilizacións contra a catástrofe do Prestige ou contra a LOU. Actualmente é secretario de organización da Agrupación de Vilagarcía de Arousa e foi director da campaña electoral municipal en Vilagarcía de Arousa.

Imaxe de Julio Torrado Quintela

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios no último mes

Pleno do Parlamento

Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Febreiro de 2018
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
09
10:30
Xoves
15
16:00

Ponencia PL modificación lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Febreiro de 2018
Martes
27
13:30
Mércores
28
13:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Marzo de 2018
Xoves
08
10:35
Venres
16
10:35

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Febreiro de 2018
Mércores
28
16:05