Carmen Santos Queiruga

Nacemento: Porto do Son - 1981

Grupo Parlamentario de En Marea

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrción de Pontevedra
Pontevedra
Contacto:

Biografía:

Politóloga licenciada na USC e funcionaria do Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC de Vigo. Filla e neta de mariñeiros, estudou na escola e universidade públicas. Rematada a carreira, ao ano seguinte aprobou a súa primeira oposición na Administración xeral do Estado, obtendo o seu primeiro traballo como empregada pública en Barcelona na Subdelegación do Goberno-Oficina de Estranxeiros. Estivo tamén uns meses no Departamento de Traballo da Generalitat de Cataluña e despois concursou a Madrid, onde obtivo destino na Subdirección Xeral de Xestión Económica e Orzamentaria do Ministerio de Ciencia e Innovación. Aos poucos meses trasladouse ao gabinete ministerial do citado ministerio como persoal funcionario adscrito ao dito gabinete. Ao ano e medio aprobou a súa segunda oposición no CSIC e volveu a Galicia de maneira definitiva para realizar neste organismo público de investigación labores de axuda á xestión de I+D+i.

Imaxe de Carmen Santos Queiruga

Grupo En Marea

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Outubro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Mércores
07
10:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2018
Mércores
14
10:35

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2018
Xoves
25
16:00
Xoves
25
18:40
Novembro de 2018
Venres
02
18:00

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Outubro de 2018
Mércores
17
16:00
Mércores
31
13:35

Mesa Comisión investigación dirimir responsabilidades festival marisquiño

Outubro de 2018
Luns
29
13:15