saltar ao contido

Contratación administrativa

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 17 de agosto de 2020, polo que se designan os membros da Mesa de Contratación da Administración do Parlamento de Galicia.

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 21 de maio de 2018, polo que non se constitúe Mesa de contratación nos procedementos abertos simplificados con tramitación abreviada regulados na lexislación de contratación do sector público.

Relación de contratos vixentes ( galego | castelán )

Datos estatísticos sobre a porcentaxe sobre o volume orzamentario dos contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos ( galego | castelán )

Período medio de pago a provedores ( galego | castelán)

Información referente á protección de datos na contratación pública

O Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Parlamento de Galicia (TARCPG) é o órgano competente para o coñecemento e resolución dos recursos especiais e das cuestións de nulidade contractual.

Tamén pode acceder a Facturación electrónica.

Na nosa sede electrónica dispón de información dos procedementos dispoñibles.

Plataforma de Licitación Electrónica

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SiLEX).

Pode acceder á plataforma seguindo esta ligazón: Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SiLEX).

A guía para licitar pode atopala na sección de Axuda do portal de SiLEX.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Pode acceder ao perfil de contratación do Parlamento de Galicia neste enderezo: Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

Para consulta da información relativa ás licitacións do Parlamento de Galicia previas ao 1 de decembro de 2017 preme aquí.

PublicaciónObxectoValor estimado do contrato
BOPG 11-08-2017
DOG 18-09-2017
Subministración do vestiario para determinado persoal do Parlamento de Galicia, mediante dous Lotes: a) Lote I: Persoal da Unidade do Parque Móbil. b) Lote II: Persoal da Unidade de Asistencia Xeral. 46.003,96 €
con IVE
BOPG 12-08-2016
BOE 30-08-2016
DOUE 13-08-2016
Servizo de telefonía e acceso á Internet e o subministro de electrónica de rede para a Administración do Parlamento de Galicia 1.950.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
Arrendamento con opción de compra (permite ao Parlamento adquirir as máquinas en propiedade co pago da última cuota), asistencia técnica e mantemento de impresoras e equipos multifuncionais 333.960,00 €
con IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
A prestación do servizo de xestión e mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do recinto do Parlamento de Galicia, e subministración e instalación de equipos destinados á renovación do sistema de detección e alarma de incendios 217.468,46 €
con IVE
BOPG 11-08-2017
BOE 31-08-2017
DOUE 10-08-2017
Servizo de soporte do software de base de datos (Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto 232.304,26 €
con IVE
BOPG 26-06-2017
DOG 18-07-2017
servizo para o desenvolvemento e a implantación da sede electrónica do Parlamento de Galicia 180.000,00 €
sen IVE
BOPG 19-06-2017
BOE 04-07-2017
DOUE 20-06-2017
servizo de xardinaría 378.748,52 €
sen IVE
BOPG 26-06-2017
BOE 10-07-2017
DOUE 27-06-2017
servizo de limpeza 1.803.189,28 €
sen IVE
BOPG 04-04-2017
DOG 27-04-2017
contratación do uso dunha plataforma de licitación electrónica para o Parlamento de Galicia 50.000,00 €
sen IVE
BOPG 13-03-2017
DOG 04-04-2017
Implantación dun sistema de xestión de seguridade da información, un servizo de correlación de eventos, un servizo de alerta temperá, a realización dunha auditoría de seguridade e a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade 147.000,00 €
sen IVE
BOPG 17-03-2017
DOG 07-04-2017
subministración dun automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 43.200,00 €
sen IVE
BOPG 04-04-2017
DOG 27-04-2017
Subministración de gas natural 100.000,00 €
sen IVE
BOPG 16-06-2016
DOG 13-07-2016
subministración sucesiva e por prezo unitario de bens consumibles 92.816,64 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Subministración e servizo de mantemento do hardware e software da solución de virtualización do Centro de Procesamento de Datos do Parlamento de Galicia 73.000,00 €
sen IVE
BOPG 10-08-2016
DOG 02-09-2016
subministración e servizo de mantemento de material informático (ordenadores portátiles e impresoras) da X lexislatura 96.802,00 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Subministración e servizos para a renovación das barreiras de devasas da Administración do Parlamento de Galicia 48.760,33 €
sen IVE
BOPG 11-08-2016
DOG 05-09-2016
Servizo para a xestión da seguridade, vixilancia e control integral do recinto e das instalacións do Parlamento de Galicia 364.423,18 €
sen IVE
BOPG 17-06-2016
BOE 02-07-2016
DOUE 21-06-2016
subministración de enerxía eléctrica ao Parlamento de Galicia 263.000,00 €
sen IVE
BOPG 21-07-2016
BOE 25-08-2016
DOUE 23-07-2016
xestión da produción audiovisual 407.840,00 €
sen IVE
servizo de mantemento do programa de xestión parlamentaria 72.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-05-2016
DOG 07-06-2016
subministración e actualización tecnolóxica do software dos servidores, backoffice e postos de escritorio 131.572,23 €
sen IVE
Xestión e explotación da cafetaría 440.000,00 €
sen IVE
mantemento dos ascensores e o elevador da tribuna do Hemiciclo do Parlamento de Galicia 20.855,94 €
sen IVE
BOPG 17-06-2016
DOG 13-07-2016
Xestión e explotación da cafetaría do Parlamento de Galicia 440.000,00 €
sen IVE
BOPG 07-07-2015
BOE 18-07-2015
DOUE 08-07-2015
Servizo para a xestión dos sistemas de información 1.332.852,52 €
sen IVE
BOPG 11-11-2015
DOG 19-11-2015
subministración e instalación de material audiovisual 115.000,00 €
sen IVE
BOPG 23-07-2015
DOG 13-08-2015
Prestación do servizo de prevención alleo 528.069,48 €
sen IVE
BOPG 02-01-2015
BOE 17-01-2015
DOUE 31-12-2014
Contratación administrativa, por lotes, dos servizos para a xestión da vixilancia e o control integral do recinto e das instalacións e o mantemento dos sistemas de protección contra incendios e de vixilancia do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada. 457.635,02 €
sen IVE
BOPG 23-07-2015
DOG 13-08-2015
Prestación do servizo de interpretación da lingua de signos 100.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento das licenzas da base de datos Oracle 61.443,43 €
sen IVE
Remodelación e reestruturación da información e contidos da web relativos á transparencia e cidadanía do Parlamento de Galicia 50.200,00 €
sen IVE
subministración dun vehículo automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 38.400,00 €
sen IVE
BOPG 21-11-2014
DOG 05-12-2014
subministración de gas natural 94.000,00 €
sen IVE
BOPG 11-07-2014
DOG 05-08-2014
subministración para a ampliación do espazo de almacenamento do CPD e servizo de mantemento 85.000,00 €
sen IVE
BOPG 22-04-2014
BOE 07-05-2014
DOUE 23-04-2014
subministración de enerxía eléctrica ao Parlamento de Galicia 283.000,00 €
sen IVE
BOPG 26-06-2014
DOG 03-07-2014
xestión da produción audiovisual 206.600,00 €
sen IVE
BOPG 13-05-2014
DOG 20-05-2014
Xestión e explotación do servizo de cafetaría 380.000,00 €
sen IVE
BOPG 06-05-2014
DOG 13-05-2014
Subministración sucesiva e por prezo unitario de bens consumibles 106.391,70 €
sen IVE
subministración dun vehículo automóbil en réxime de arrendamento sen opción de compra (renting) 38.400,00 €
sen IVE
servizos para a dixitalización das lexislaturas V á VIII do arquivo do Parlamento de Galicia 40.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento dos ascensores e o elevador da tribuna do Hemiciclo 27.707,00 €
sen IVE
BOPG 03-01-2014
DOG 03-02-2014
Subministración e actualizacións de licenzas para a actualización tecnolóxica do software dos servidores, backoffice e postos de escritorio 125.048,16 €
sen IVE
Obras para acondicionamento de locais para oficinas e mellora de accesibilidade do edificio 200.000,00 €
sen IVE
servizo para o mantemento das licenzas da base de datos Oracle 60.694,34 €
sen IVE
saltar ao pe de páxina