López Facal, Xan

Xeografía política de Galicia : atlas provisional

En: En: Tempos Novos, nº 32, (xan.2000), p. 52-55



Partidos políticos
Política
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha