Alvarez Pousa, Luis

Xosé Manuel Beiras. Anxos e Diaños / Luis Alvarez Pousa, X.G. Beramendi

En: En: Tempos Novos, nº 34, (marzo 2000), p. 60-66Bloque Nacionalista Galego
Federalismo
Partidos políticos
Política
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha