Fernández Fernández, Eliseo

Obreirismo ferrolán / Eliseo Fernández - Vigo : : Promocións Culturais Galegas (A Nosa Terra) , 2005 - 208 p. ; 21 cm - Prensa & criación ; 15 .

84-96403-42-4


Movimiento obrero
Sindicato
Historia
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha