Beiras Torrado, Xosé Manuel

Galicia: Debates en En Marea [Recurso electrónico] / Xosé Manuel Beiras, Antón Sánchez, Millán Fernández [et al.]

En: Sinpermiso (05-08-2017)Galicia
Partidos políticos

Texto completo : http://www.sinpermiso.info/textos/galicia-debates-en-en-marea

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha