Morlok, Martin

La función de los partidos y el Parlamento [Recurso electrónico] / Martin Morlok

O condicionamento dos cidadáns sobre a política ten como fin primordial materializar os seus intereses e conviccións; e iso realízano, principalmente, a través dos partidos políticos. Estes aglutinan intereses sociais, cáptanos e recompílanos, dirixen as institucións da política e tentan materializar os seus fins particularmente mediante a ocupación das posicións decisorias. Por iso non só a nosa democracia debe aos partidos políticos recoñecemento xurídico como organizacións especiais, debe revalorizarse a análise xurídica dos grupos parlamentarios como brazo parlamentario dos partidos.

En: Teoría y Realidad Constitucional .-- , nº 44 (2019), 375-382Parlamento
Partidos políticos
Control parlamentario

Texto completo : http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/26009

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha