Daniel Varela Suanzes-Carpegna
Lugo  1951

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado en Estudos Internacionais pola Escola Diplomática de Madrid, diplomado en Comunidades Europeas. Letrado da Xunta de Galicia, foi subdirector da Asesoría Xurídica Xeral.

Deputado no Parlamento Europeo desde 1994 ata 2009, foi presidente da Comisión de Pesca, vicepresidente da Comisión de Comercio Internacional e voceiro de Pesca e Seguridade Marítima do Grupo do PPE. Deputado do Parlamento de Galicia desde a VIII lexislatura, foi presidente da Comisión 2ª, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e da Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas. Tamén foi portavoz do Grupo Popular en materia de Medio Ambiente e na Comisión de Asuntos Europeos.

Na X Lexislatura é presidente da Comisión permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas.


Contacto:
Partido Popular
Foto de DanielVarela Suanzes-Carpegna
Circunscrición de Lugo

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Vogal na reunión do xoves, 06 de abril de 2017, ás 10:30
  • Vogal na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

  • Deputado na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputado na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00

Mesa da Comisión permanente para as Relacións co Consello de Contas

  • Presidente na reunión do luns, 03 de abril de 2017, ás 10:00
  • Presidente na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 12:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

  • Presidente na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 16:06

Presidentes de Comisións

  • Presidente na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 09:45

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408