María Dolores Toja Suárez
Londres  1972

Actualmente reside en Laxe.

Licenciada en Ciencias Empresariais pola facultade da Coruña en 1996, máster en Dirección e Xestión de Negocios Internacionais, máster en Dirección de Recursos Humanos, máster universitario en Formación de Profesorado de Ensino Secundario, mediadora civil e mercantil do Colexio de Economistas da Coruña, formación especializada en dirección de equipos e control de custos.

Traballou máis de dez anos na siderúrxica Emesa-Trefileira, S.A. –Arteixo–, como responsable de control de xestión e directora de recursos humanos.

Desde maio de 2015 é primeira tenente de alcalde do Concello de Laxe e concelleira de Turismo, Educación e Xuventude.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de María DoloresToja Suárez
Circunscrición de A Coruña

Asistencias ós órganos parlamentarios

Pleno do Parlamento

  • Deputada na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

  • Asistencia na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 10:33

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

  • Vogal na reunión do mércores, 12 de abril de 2017, ás 10:35
  • Vogal na reunión do venres, 28 de abril de 2017, ás 10:30

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

  • Vicepresidenta na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 10:30

Mesa da cnp para a igualdade e para os dereitos das mulleres

  • Vicepresidenta na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 11:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408