Noa Presas Bergantiños
Ourense  1987

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de NoaPresas Bergantiños
Circunscrición de Ourense

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

 • Asistencia na reunión do mércores, 20 de setembro de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do venres, 22 de setembro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do mércores, 11 de outubro de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 26 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 27 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 04 de outubro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do venres, 06 de outubro de 2017, ás 11:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Asistencia na reunión do xoves, 28 de setembro de 2017, ás 16:00

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do xoves, 21 de setembro de 2017, ás 16:00
 • Secretaria na reunión do luns, 02 de outubro de 2017, ás 10:35
 • Secretaria na reunión do luns, 09 de outubro de 2017, ás 10:30

Mesa da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do luns, 25 de setembro de 2017, ás 10:15
 • Secretaria na reunión do venres, 29 de setembro de 2017, ás 10:00
 • Secretaria na reunión do luns, 02 de outubro de 2017, ás 13:00
 • Secretaria na reunión do venres, 06 de outubro de 2017, ás 14:00

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

 • Asistencia na reunión do luns, 25 de setembro de 2017, ás 10:30

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

 • Asistencia na reunión do xoves, 28 de setembro de 2017, ás 10:35

Ponencia PPL de fomento da implantación de iniciativas empresariais

 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do luns, 02 de outubro de 2017, ás 13:30
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do martes, 03 de outubro de 2017, ás 13:00
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do mércores, 04 de outubro de 2017, ás 13:00
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do xoves, 05 de outubro de 2017, ás 13:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408