Noa Presas Bergantiños
Ourense  1987

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de NoaPresas Bergantiños
Circunscrición de Ourense

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Asistencia na reunión do venres, 07 de abril de 2017, ás 10:35

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do venres, 07 de abril de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do martes, 18 de abril de 2017, ás 16:00

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 04 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 05 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 25 de abril de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 26 de abril de 2017, ás 10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

 • Asistencia na reunión do venres, 21 de abril de 2017, ás 10:35

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do xoves, 06 de abril de 2017, ás 10:30
 • Secretaria na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 10:35

Mesa da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do xoves, 06 de abril de 2017, ás 10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

 • Vogal na reunión do xoves, 27 de abril de 2017, ás 16:06

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

 • Vogal na reunión do mércores, 19 de abril de 2017, ás 10:30

Ponencia informes de fiscalización sector público de Galicia memoria 2015

 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do xoves, 20 de abril de 2017, ás 13:30

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408