Noa Presas Bergantiños
Ourense  1987

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de NoaPresas Bergantiños
Circunscrición de Ourense

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

 • Asistencia na reunión do xoves, 07 de decembro de 2017, ás 10:30

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do luns, 27 de novembro de 2017, ás 10:30
 • Vogal na reunión do xoves, 07 de decembro de 2017, ás 10:00
 • Vogal na reunión do xoves, 07 de decembro de 2017, ás 11:30
 • Vogal na reunión do xoves, 07 de decembro de 2017, ás 16:00
 • Vogal na reunión do luns, 11 de decembro de 2017, ás 11:35

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do luns, 20 de novembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 21 de novembro de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 22 de novembro de 2017, ás 10:00

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

 • Asistencia na reunión do martes, 28 de novembro de 2017, ás 10:30

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do xoves, 23 de novembro de 2017, ás 16:00
 • Secretaria na reunión do venres, 15 de decembro de 2017, ás 10:30

Mesa da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do venres, 17 de novembro de 2017, ás 12:45

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

 • Vogal na reunión do venres, 01 de decembro de 2017, ás 12:06
 • Vogal na reunión do mércores, 13 de decembro de 2017, ás 17:35

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

 • Asistencia na reunión do mércores, 13 de decembro de 2017, ás 16:05

Ponencia P.L. orzamentos xerais da C.A.G. para 2018

 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do martes, 28 de novembro de 2017, ás 10:30
 • Titular G.P. do Bloque Nacionalista Galego na reunión do mércores, 29 de novembro de 2017, ás 10:30

Ponencia P.L. medidas fiscais e administrativas

 • Suplente na reunión do martes, 28 de novembro de 2017, ás 12:00
 • Suplente na reunión do mércores, 29 de novembro de 2017, ás 12:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408