Noa Presas Bergantiños
Ourense  1987

Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, cursou o máster de Profesorado e traballou esporadicamente como lingüista e no ensino non regrado. É teleoperadora en excedencia e forma parte da Executiva Nacional do BNG. No Parlamento encárgase das áreas de industria e enerxía e de temáticas relacionadas coa provincia de Ourense.


Contacto:
Bloque Nacionalista Galego
Foto de NoaPresas Bergantiños
Circunscrición de Ourense

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

 • Vogal na reunión do venres, 03 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Vogal na reunión do venres, 17 de marzo de 2017, ás 10:30

Pleno do Parlamento

 • Deputada na reunión do martes, 07 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 08 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do martes, 21 de marzo de 2017, ás 10:00
 • Deputada na reunión do mércores, 22 de marzo de 2017, ás 10:00

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

 • Asistencia na reunión do xoves, 23 de marzo de 2017, ás 16:05

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do xoves, 02 de marzo de 2017, ás 10:35
 • Secretaria na reunión do xoves, 16 de marzo de 2017, ás 16:00

Mesa da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

 • Secretaria na reunión do luns, 27 de febreiro de 2017, ás 12:00
 • Secretaria na reunión do luns, 06 de marzo de 2017, ás 12:00

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

 • Vogal na reunión do martes, 14 de marzo de 2017, ás 16:00

Comisión N.P. de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres

 • Vogal na reunión do mércores, 01 de marzo de 2017, ás 16:00

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

 • Asistencia na reunión do xoves, 23 de marzo de 2017, ás 16:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408