Logo do parlamento en forma de abanico Parlamento de Galicia

 

Lexisla con Nós

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

20/12/2017 9:27
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.

Últimas opinións