Lexisla con Nós

Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

04/11/2018 12:32
Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (10/PPL-000017)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.