Lexisla con Nós

Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais

05/09/2018 13:03
Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais. (10/PPL-000022)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.

Últimas opinións