Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

13/02/2019 14:17
Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000003)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.