Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de renda social galega

21/03/2019 13:05
Proposición de lei de renda social galega. (10/PPL-000034)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.