Lexisla con Nós

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia

04/03/2019 12:26
Proposición de lei de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia. (10/PPL-000035)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.