saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia prevista para o 31 de xullo de 2020

A Presidencia, logo das solicitudes formuladas polo G.P. dos Socialistas de Galicia, o G.P. Grupo Común da Esquerda, o G.P. do Bloque Nacionalista Galego e o G.P. Mixto, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 31 de xullo de 2020, ás 12:30 horas, coa seguinte orde do día:
 
Punto 1. Escrito do G. P. dos Socialistas de Galicia, do G.P. Grupo Común da Esquerda, do G.P. do Bloque nacionalista Galego e do G.P. Mixto, polo que solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente coa comparecencia do Presidente da Xunta de Galicia para dar conta da situación en relación co rebrote do covid-19 na Mariña de Lugo (doc. núm. 64465) (10/SCDP-000021)

Punto 2. Escrito do G.P. dos Socialistas de Galicia e do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, polo que solicitan a convocatoria urxente da Deputación Permanente coa comparecencia da Conselleira de Educación para explicar o inicio do curso escolar 2020-2021 e das medidas que vai adoptar para garantir a seguridade fronte á covid-19 (doc. núm. 92) (11/SCDP-000001)

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina